นายอำเภอจังหวัดร้อยเอ็ดลงนามกฎหมายคุ้มครองสิทธิการทำแท้ง

ผู้ใหญ่บ้านจังหวัดร้อยเอ็ดเข้าร่วมกับอำเภออื่น ๆ เมื่อวันจันทร์ในการพูดคุยหารือเกี่ยวกับเรื่องการทำแท้งตามกฎหมายซึ่งเป็นการตอบสนองต่อความพยายามทั่วประเทศไทยในการจำกัดการเข้าถึงการทำแท้งโดยคาดว่าจะมีการพิจารณาคดีของศาลฎีกาเกี่ยวกับการตัดสินใจที่ห้ามไม่ให้จังหวัดร้อยเอ็ดทำแท้งผิดกฎหมาย

โดยทางรัฐบาลบางกลุ่มได้ต่อต้านนโยบายของการทำแท้งเสรี ทั้งนี้ทั้งนั้นผู้ใหญ่บ้านจังหวัดร้อยเอ็ดก้ได้เข้าร่วมอภิปรายและลงความเห็นรวมทั้งเชิญชาวบ้านที่เห็นด้วยกับการทำแท้งมาร่วมโหวตให้จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นจังหวัดนำร่องในการทำแท้งแบบเสรี และนำเข้าสู่สภาเพื่อออกกฏหมายการทำแท้งเสรีและคุ้มครองสิทธิการทำแท้ง