จะทราบอายุครรภ์ เพื่ออะไร ?

ทำไมเราจึงต้องทราบอายุครรภ์ ? มันมีประโยชน์อย่างไร ?

สิ่งที่เห็นได้ชัดเจนว่าการทราบอายุครรภ์มีประโยชน์คือ ทำให้เราสามารถวางแผนได้ว่าเราจะเก็บเด็กไว้หรือเราจะเอาเด็กออก และไม่ว่าเราจะเลือกแบบไหนมันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียด้วยกันทั้งนั้น หากต้องการตั้งครรภ์ต่อการรู้อายุครรภ์เร็วช่วยให้วางแผนเรื่องการฝากครรภ์ เพราะเมื่อไปฝากครรภ์จะได้รับการเจาะเลือดเพื่อตรวจดูหมู่เลือด ตรวจหาเชื้อซิฟิลิส เอชไอวีและไวรัสตับอักเสบบี รวมถึงภาวะซีดและพาหะธาลัสซีเมียบางชนิดด้วย ซึ่งการตรวจพบตั้งแต่ระยะแรกของการตั้งครรภ์ จะมีประโยชน์ในด้านการวินิจฉัยการให้การรักษา รวมถึงการป้องกันภาวะอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นตามมา

ถ้าเลือกที่จะเอาเด็กออก  จำนวนวีคของครรภ์จะเป็นตัวกำหนดการทำแท้ง ด้วยวิธีการใช้เครื่องมือทางการแพทย์ หรือการใช้ยาทำแท้ง  โดยทั่วไปการจะทำแท้งด้วยยาต้องรับการบริการจากแพทย์และพยาบาล เพื่อความปลอดภัยของผู้รับบริการเอง ทั้งนี้ระยะเวลาจะสัมพันธ์กับอายุครรภ์ของผู้รับบริการที่สำคัญคือโอกาสเสี่ยงที่จะได้รับอันตรายต่อสุขภาพก็ลดลงตามขนาดของอายุครรภ์ คืออายุครรภ์น้อย ความเสี่ยงก็น้อย ใช้เวลาไม่มาก ค่าใช้จ่ายน้อย หากอายุครรภ์มาก การยุติการตั้งครรภ์อย่างถูกต้อง เหมาะสมโดยแพทย์แม้จะมีความปลอดภัย แต่ก็ขึ้นอยู่กับอายุครรภ์และสุขภาพกายของผู้รับบริการด้วย

เพราะฉะนั้นหลังจากตั้งครรภ์เราต้องรีบหาอายุครรภ์ เราสามารถนับอายุครรภ์ได้โดยการคำนวณจากวันแรกของประจำเดือนครั้งล่าสุด จะรู้อายุครรภ์ว่ากี่สัปดาห์ หรือไปอัลตราซาวน์ เพื่อทราบอายุครรภ์ที่สถานพยาบาลใกล้บ้านได้เลย หากจะตั้งครรภ์ต่อก็วางแผนเรื่องการดูแลสุขภาพทั้งตนเองและครรภ์ หากต้องตัดสินใจยุติก็วางแผนในการจัดการตามเงื่อนไขของตนเองต่อไป